ضاغط الهواء KAESER M20 للبيع عن طريق المزاد

PDF
هل أنت مهتم بالإعلان؟
الاتصال بالبائع
1/19
سعر ابتدائي:
€ 1000
≈ $ 1138
الانتقال إلى المزاد
الاتصال بالبائع
الماركة KAESER
الموديل M20
الفئة ضاغط الهواء
سنة التصنيع 2010
عدد ساعات التشغيل 1659 متر / ساعة
الوزن الإجمالي 510 كجم
الموقع بلجيكا Zeebrugge
تاريخ النشر Jun 26, 2020
رقم التعريف في دليل عروض البائع 1XXX
المزاد العلني 1
تاريخ المعاملة 2020-07-15 09:00
تاريخ النهاية 2020-07-15 17:00
PDF
حالة المركبة
حالة المركبة جديدة
معلومات إضافية: الإنكليزية الألمانية الإسبانية الفرنسية الهولندية
This lot will be sold ONLINE on July 15 at EQUIPPO AUCTION. Register on our website equippo.com/en/auction to BID LIVE or place pre-bids on this and many more lots.

Buying at Equippo Auction is easy:
• Live online bidding with machine videos
• Inspected machines
• No hidden fees

LOT INFORMATION
Unreserved
Location: Zeebrugge - Belgium
Serial number: 1130
Park number: 22377
Category: Air Compressor
Weight: 0.5 Tons
Running condition: Yes
CERTIFICATIONS
- CE marked: Yes
- CE certificate: No
- Registered: Yes

COMMENT: Lack of engine power - engine stall with air outtake valves opened

Visit equippo.com/en/auction to see detailed pictures and videos and more information about our auction.

Do you have machines to sell? Contact us!

Questions? Our sales agents speak 13 languages, call us on any of these numbers:

FR: +33 1 82 88 87 82
DE: +49 30 7001 4524
ES: +34 911 237 096
NL: +31 10 808 1215
BE: +32 5089 5009
CH: +41 41 544 0404

Or text us on Whatsapp:

FR: +33614643287
DE: +49 176 8628 6702
ES: +34689002202

Are you looking for more equipment? Browse our website to find used tracked excavators, used mini excavators, used wheel loaders, used single drum rollers, used telescopic boom lifts, used articulated boom lifts, used scissor lifts, used telescopic forklifts, used crushers, used screens and more. Our stock includes leading brands such as: Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Hitachi, Volvo, Case, Doosan, Bomag, Hamm, Dynapac, Manitou, Wirtgen and more!
Dieses Gerät wird am 15 Juli der EQUIPPO AUKTION ONLINE verkauft. Registrieren Sie sich auf unserer Website equippo.com/de/auction, um LIVE mitzubieten oder geben Sie Ihr automatisches Maximalgebot jederzeit für dieses und viele weitere Geräte ab.

Kaufen bei der Equippo-Auktion ist einfach:
• Online-Bieten mit Live-Videos von Maschinen
• Geprüfte Maschinen
• Keine versteckten Gebühren

LOS-INFORMATIONEN
Ohne Mindestpreis
Standort: Zeebrügge - Belgien
Seriennummer: 1130
Parknummer: 22377
Kategorie: Luftkompressor
Gewicht: 0.5 Tonnen
Betriebszustand: Ja
ZERTIFIZIERUNGEN
- CE gekennzeichnet: Ja
- CE-Zertifikat: Nein
- Registered: Ja

KOMMENTAR: Fehlende Motorleistung - Motorabwürge mit geöffneten Luftauslassventilen

Besuchen Sie equippo.com/de/auction, um detaillierte Bilder und Videos sowie weitere Informationen über unsere Auktion zu sehen.

Haben Sie Maschinen zu verkaufen? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen? Unser Verkaufsteam spricht 13 Sprachen, rufen Sie uns unter einer dieser Nummern an:

DE: +49 30 7001 4524
CH: +41 41 544 0404

Oder schreiben Sie uns einen Text über Whatsapp:

+49 176 8628 6702

Sind Sie auf der Suche nach mehr Maschinen? Auf unserer Website finden Sie gebrauchte Raupenbagger, gebrauchte Minibagger, gebrauchte Radlader, gebrauchte Walzenzüge, gebrauchte Teleskopbühnen, gebrauchte Gelenkbühnen, gebrauchte Scherenarbeitsbühnen, gebrauchte Teleskopstapler, gebrauchte Brecher, gebrauchte Siebanlagen und vieles mehr. Unser Lagerbestand umfasst führende Marken wie: Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Hitachi, Volvo, Case, Doosan, Bomag, Hamm, Dynapac, Manitou, Wirtgen und mehr!
Este lote se venderá EN LÍNEA el 15 de julio en la SUBASTA DE EQUIPPO. Regístrese en nuestra página web equippo.com/es/auction para PUJAR EN VIVO o hacer pre-pujas por este y muchos lotes más.

Comprar en la subasta de Equippo es fácil:
• Pujas online en vivo con videos de los lotes
• Máquinas inspeccionadas
• No hay cargos ocultos

INFORMACIÓN DEL LOTE
Sin reserva
Ubicación: Zeebrugge - Bélgica
Número de serie: 1130
Número del parque: 22377
Categoría: Compresor
Peso: 0.5 Toneladas
Condición de funcionamiento: Si
CERTIFICACIONES
- Marcado CE: Si
- Certificado CE: No
- Carte grise: Si

COMENTARIO: Falta de potencia en el motor - el motor se cala con las válvulas de salida de aire abiertas

Visite equippo.com/es/auction para ver fotos y videos detallados y más información sobre nuestra subasta.

¿Tiene máquinas para vender? Contáctenos.

¿Preguntas? Nuestros agentes de ventas hablan 13 idiomas, llámenos a cualquiera de estos números:

ES: +34 911 237 096
Línea internacional +41 41 544 0404

O envíanos un mensaje de texto en Whatsapp:

+34 689 002 202

¿Está buscando más equipo? Navegue por nuestra página web para encontrar excavadoras de orugas usadas, miniexcavadoras usadas, cargadoras de ruedas usadas, rodillos de tambor simple usados, elevadores de brazo telescópico usados, elevadores de brazo articulado usados, elevadores de tijera usados, manipuladoras telescópicas usadas, trituradoras usadas, cribadoras usadas y más. Nuestro stock incluye marcas líderes como: Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Hitachi, Volvo, Case, Doosan, Bomag, Hamm, Dynapac, Manitou, Wirtgen entre otras
Ce lot sera vendu EN LIGNE le 15 juillet à la VENTE AUX ENCHÈRES EQUIPPO. Inscrivez-vous sur notre site web equippo.com/fr/auction pour ENCHERIR en LIVE ou placer des pré-enchères sur ce lot et de nombreux autres.

Acheter à la Vente Aux Enchères Equippo, c’est simple :
• Enchères en direct avec vidéo des machines
• Machines inspectées
• Pas de frais cachés

INFORMATION SUR LE LOT
Sans Réserve
Location: Zeebrugge - Belgique
Numéro de série: 1130
Numéro de parc: 22377
Catégorie: Compresseur
Poids: 0.5 Tonnes
Condition de fonctionnement: Oui
CERTIFICATIONS
- Certification CE: Oui
- Certificat CE: Non
- Registered: Oui

COMMENTAIRE: Manque de puissance du moteur - décrochage du moteur avec les soupapes de sortie d'air ouvertes

Rendez-vous sur equippo.com/fr/auction pour voir les photos détaillées, les vidéos ainsi que le prix final, livraison incluse.

Vous avez des machines à vendre ? Contactez-vous !

Des questions ? Nos vendeurs parlent 13 langues, appelez-nous sur l’un de ces numéros :

FR: +33 1 82 88 87 82
BE: +32 5089 5009
Internationale: +41 41 544 0404

Ou envoyez nous vos messages sur WhatsApp :

+33 6 14 64 32 87

Vous cherchez plus d’équipement ? Visitez notre site web, vous y trouverez : des pelles sur chenilles d’occasion, des mini-pelles d’occasion, des chargeuses sur pneus d’occasion, des compacteur monocylindre d’occasion, des nacelles télescopiques d’occasion, des nacelles articulées d’occasion, des nacelles ciseaux d’occasion, des chariots télescopiques d’occasion, des concasseurs d’occasion, des cribles d’occasion, et bien plus. Nous avons en stock de nombreuses grandes marques telles que : Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Hitachi, Volvo, Case, Doosan, Bomag, Hamm, Dynapac, Manitou, Wirtgen et plus encore !
Dit kavel wordt ONLINE op juli 15 verkocht op de EQUIPPO VEILING. Registreer op onze website equippo.com/nl/auction om LIVE EEN BOD TE DOEN of biedt nu op dit en vele andere kavels.

Kopen op de Equippo-veiling is eenvoudig:
• Live online bieden met machinevideo's
• Geïnspecteerde machines
• Geen verborgen kosten

KAVELINFORMATIE
Zonder reserve
Locatie: Zeebrugge - België
Serienummer: 1130
Parknummer: 22377
Categorie: Lucht compressor
Gewicht: 0.5 Tonnen
Werkende staat: Ja
CERTIFICERINGEN
- CE gemarkeerd: Ja
- CE certificaat: Nee
- Grijs kenteken: Ja

COMMENTAAR: Gebrek aan motorvermogen - motorstilstand met geopende luchtafvoerkleppen

Bezoek equippo.com/nl/auction voor gedetailleerde foto's en video's en meer informatie over onze veiling.

Heeft u machines te koop? Neem contact met ons op!

Heeft u vragen? Onze verkoopmedewerkers spreken 13 talen, bel ons op een van deze nummers:

NL: +31 10 808 1215
BE: +32 5089 5009
Internationaal: +41 41 544 0404

Of stuur ons een berichtje via Whatsapp:

+49 176 8628 6702

Bent u op zoek naar meer materieel? Op onze website vindt u gebruikte rupsgraafmachines, gebruikte minigraafmachines, gebruikte wielladers, gebruikte enkele trommelrollen, gebruikte telescoopliften, gebruikte knikliften, gebruikte schaarliften, gebruikte verreikers, gebruikte brekers, gebruikte schermen en nog veel meer. Onze voorraad omvat toonaangevende merken zoals: Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Hitachi, Volvo, Case, Doosan, Bomag, Hamm, Dynapac, Manitou, Wirtgen en meer!
نصائح للشراء
هامة
إن هذا العرض يمكن الحصول من خلاله على المعلومات الأولية فقط. أما التفاصيل المتعلقة، فيرجى الاتصال بالبائع.
نصائح للأمان
إعلانات مماثلة